รางวัล AsiaStar Packaging Awards 2018 ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์
27/03/2020
รางวัลที่ 3 ในการประกวดภาพยนตร์สั้นทั้งหมดของนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น
27/03/2020

รางวัลชนะเลิศ ประเภท E-Girls ในการแข่งขันรายการ Thailand Kids Golf Step-up Tournament 2018-2019

รางวัลชนะเลิศ ประเภท E-Girls ในการแข่งขันรายการ Thailand Kids Golf Step-up Tournament 2018-2019

เด็กหญิงธัญชนก เกิดพุฒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท E-Girls และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน รายการ The 19th Zhang Lian Wei Cup International Junior Invitaitonal ณ เมืองยูนนาน ประเทศจีน การแข่งขันรายการ Thailand Kids Golf Step-up Tournament 2018-2019

Comments are closed.