ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง

นายพีรพล อินทร์ตุ้ม ได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ในงาน The 65th National Exhibition of art จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

Comments are closed.